Регистратура на самообслужване в болници и ДКЦ

Една от сферите на дейност е да доставяме терминали за самообслужване в болници и ДКЦта. Те ефективно изпълняват ролята на регистратури, където пациентът може да се регистрира че е дошъл, да попълни необходима информация, да заплати своето посещение и да бъде насочем към кабинетът на лекарят. За повече информация моля свържете се със нас.